Nacionalni energetski i klimatski plan - NECP

Nacionalni energetski i klimatski plan – NECP

Strateška vizija EU je do 2050. godine imati klimatski neutralnu ekonomiju u skladu sa ciljem Pariškog sporazuma, da globalno povećanje temperature ne bude veće od 2°C i da se ulože napori da bude manje od 1,5°C.

Da bi ostvarila tu viziju, EU je postavila ciljeve za 2030. godinu:

  • Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte od 40% u odnosu na 1990. godinu
  • Udio obnovljivih izvora energije od 32% u ukupnoj potrošnji energije
  • Poboljšanje energetske efikasnosti od 32,5%

Integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi (NECP) za razdoblje od 2021. do 2030. godine moraju sadržati opis planiranih politika i mjera i potrebnih investicija za ostvarivanje tih ciljeva.

Ostvarivanje ciljeva treba opisati u okviru 5 dimenzija NECP-a koji će istovremeno osigurati sigurno snabdijevanje energijom i ekonomski razvoj:

  1. sigurnost snabdijevanja
  2. energetsko tržište
  3. energetska efikasnost
  4. dekarbonizacija
  5. istraživanje, inovativnost i konkurentnost

Novosti

Post Not Found.