Energetska efikasnost

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost u osnovi znači upotrebu manje količine energije za obavljanje istog posla ili određene funkcije (npr. grijanje ili hlađenje prostora, rasvjeta, proizvodnja proizvoda, rad automobila, itd). Energetsku efikasnost je potrebno razlikovati od štednje energije jer štednja energije uvijek podrazumijeva i određenu vrstu odricanja tj. smanjenja obima posla, dok efikasna upotreba energije podrazumijeva zadržavanje istog nivoa kvalitete života.

Obligacione šeme energetske efikasnosti (EEO šeme) predstavljaju sistemski način finansiranja mjera energetske efikasnosti. To su instrumenti politike ili mehanizmi koji propisuju da obavezane strane (distributeri i/ili snabdjevači energije) moraju postići (tj. imaju obavezu postići) određene uštede energije kod krajnjih kupaca (npr. domaćinstva). Obavezane strane djelomično ili u potpunosti finansiraju mjere energetske efikasnosti kod krajnjih kupaca s ciljem postizanja ciljnih ušteda, a zatim te troškove nadoknađuju kroz tarife/cijenu energije.

EEO šeme su se pokazale kao odličan mehanizam za poticanje privrede u zemljama koje ih implementiraju. Putem ovog instrumenta, mjere energetske efikasnosti se većinom finansiraju iz domaćih finansijskih resursa koji ne ovise o donatorskim sredstvima ili stranim kreditima. To ima dalekosežan efekat na stvaranje novih radnih mjesta u sektoru građevinarstva (kompanije koje implementiraju radove), industrijskom sektoru (kompanije koje proizvode potrebnu opremu i materijale) i uslužnom sektoru (kompanije koje nadgledaju kvalitetu usluga, izdaju različite građevinske certifikate, marketing agencije i slično).

Ciljevi USAID EPA projekta

EPA projekat pruža tehničku pomoć nadležnim institucijama u formulisanju zakonskog okvira za uvođenje mehanizma EEO šeme u zakonodavstvo u BiH, što predstavlja metod za finansiranje mjera energetske efikasnosti. Ova aktivnost podrazumijeva razvoj strateškog pristupa za uvođenje obligacionih šema, pružanje asistencije nadležnim institucijama u izradi potrebnih propisa te pružanje operativne pomoći u implementaciji i vođenju modela EEO šema u BiH. EEO šeme predstavljaju način finansiranja mjera energetske efikasnosti. To su instrumenti politike ili mehanizmi koji propisuju da obavezane strane (distributeri i/ili snabdjevači energije) moraju postići (imaju obavezu) određene uštede energije kod krajnjih kupaca (na primjer, domaćinstva). Obavezane strane djelimično ili u potpunosti finansiraju mjere energetske efikasnosti kod krajnjih kupaca s ciljem postizanja ciljnih ušteda, a zatim te troškove nadoknađuju kroz tarife/cijenu energije.

Novosti