O USAID EPA

Projekat asistencije energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini

Putem Projekta asistencije energetskom sektoru, USAID pomaže Bosni i Hercegovini da privuče investicije i integriše svoje energetsko tržište sa regionalnim i tržištima EU. USAID-ov partner u implementaciji ovog petogodišnjeg projekta vrijednog 7.5 miliona dolara je DT Global.

Kao jedan od najvažnijih izvoznih sektora Bosne i Hercegovine, energetski sektor ima potencijal da bude glavni pokretač ekonomskog rasta u BiH. Ovaj sektor je također bitan za pridruživanje EU, s obzirom da je razvoj konkurentnih energetskih tržišta jedan od zahtjeva EU i Ugovora o Energetskoj zajednici. BiH je u potpunosti ovisna o jednom izvoru i jednom gasovodu za prirodni gas, a to je Rusija. Učesnicima u energetskom sektoru BiH potrebna je pomoć, ne samo po pitanju diversifikacije izvora snabdijevanja gasom, nego i uspostavljanja zakonodavnog i regulatornog okvira prilagođenog investitorima i integracije energetskog sektora sa regionalnim i tržištima EU.

Podrška USAID-a

USAID-ov Projekat asistencije energetskom sektoru koji je počeo sa radom u septembru 2019. godine, pomaže BiH da koordinira, upravlja i poboljša transparentnost u sektoru prirodnog gasa i električne energije pružajući ciljanu tehničku pomoć kako bi se unaprijedila i pojednostavila energetska politika i njen pravni okvir. U okviru ovog projekta, USAID kreira i/ili preporučuje zakonodavne i druge mjere na svim nivoima vlasti kako bi se osiguralo da je energetski sektor BiH u skladu sa zahtjevima EU. Ovaj projekat podržava i snažan program informisanja i podizanja svijesti javnosti o tržišno orijentisanom energetskom sektoru, kao  i  edukacije javnosti o prednostima promjena koje se događaju u ovom sektoru.

Stvaranje transparentnog i konkurentnog zakonodavnog i regulatornog okvira, kao i integrisanje energetskog sektora BiH sa regionalnim i tržištima EU, neophodno je kako bi se potakli investitori iz zapadnih zemalja da učestvuju u lokalnim energetskim projektima, što će imati dodatne koristi u prevenciji korupcije i povećanju energetske sigurnosti.

Implementacija i očekivani rezultati

USAID-ov Projekat asistencije energetskom sektoru pomoći će sudionicima u BiH u procesu transformacije energetskog sektora kako bi on ostvario svoj puni potencijal i postao pokretač ekonomskog rasta, posebno u podsektorima za prirodni gas i električnu energiju.

  • U sektoru prirodnog gasa, potrebno je da BiH usvoji zakone i propise koji osiguravaju otvaranje tržišta, zaštitu potrošača i transparentno utvrđivanje cijena. Neophodno je povećati sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom putem diversifikacije njegovih pravaca snabdijevanja. USAID pomaže učesnicima u sektoru da izvrše prestrukturiranje sektora prirodnog gasa u skladu sa obavezama Ugovora o Energetskoj zajednici i najboljim međunarodnim praksama, te stvaranju preduslova za pridruživanje regionalnom tržištu prirodnog gasa. Nova zakonska rješenja će obuhvatiti izmjene u licenciranju i tarifama. Transparentno regulisan i konkurentan sektor gasa pružit će bolje mogućnosti i gasnim kompanijama i kupcima.
  • U sektoru električne energije, USAID radi na uspostavljanju potpuno funkcionalnog tržišta koje će obezbijediti nove mogućnosti za kupovinu i prodaju električne energije čime će se unaprijediti konkurentnost. USAID također radi na unapređenju i pojednostavljenju sistema izdavanja dozvola za izgradnju svih vrsta elektroenergetskih objekata u BiH kreiranjem prilagođenog vodiča za izdavanje dozvola za investitore. USAID pomaže BiH da razvije i uspostavi sistemski i održiv mehanizam za finansiranje mjera energetske efikasnosti kod krajnjih korisnika, što će zauzvrat omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i privući investicije. Potpuno funkcionalno i konkurentno tržište električne energije – opremljeno svim potrebnim karakteristikama, kao što su konkurentno veleprodajno tržište i upravljanje potrošnjom – osigurat će da BiH ostane neto izvoznik električne energije.

Putem ovog projekta, USAID pruža asistenciju Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i nadležnim entitetskim ministarstvima oko unapređenja energetskih strategija i akcionih planova, uključujući izradu Nacionalnih energetskih i klimatskih planova. Uz to, USAID pomaže BiH da izradi mapu puta za informatičku sigurnost u energetskom sektoru.

USAID pomaže BiH da primijeni inovativne aktivnosti informisanja i edukacije javnosti u cilju promovisanja tržišno orijentisanog energetskog sektora informišući širu javnost o prednostima (i zahtjevima EU) koje dolaze novim izmjenama u energetskom sektoru. USAID pomaže predstavnicima tri regulatorne komisije da unaprijede svoje web stranice kako bi pružili kupcima transparentne  informacije i mogućnost upoređivanja cijena energije – odnosno obezbijedilo da sami biraju maloprodajne snabdjevače.