Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću

Ciljevi USAID EPA projekta

U okviru aktivnosti informisanja javnosti USAID EPA ima za cilj, između ostalog da, zajedno sa učesnicima u energetskom sektoru informiše javnost o aktivnostima koje se tiču reforme energetskog sektora u skladu sa zahtjevima Evropske unije i Energetske zajednice. Ovo se postiže intenzivnim radom sa medijima kako bi se predstavnicima medija na pojednostavljen način prezentovale aktuelne teme iz sektora, a kao rezultat toga mediji će biti u mogućnosti tačno i koncizno izvještavati o datim temama. Pored toga, USAID EPA radi sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti kao i nevladinim organizacijama i studentima na promociji i razumijevanju energetskih tema.

Novosti