Investicije

Investicije

Ciljevi USAID EPA projekta

USAID EPA radi na pojednostavljenju postupka izdavanja dozvola za izgradnju energetskih postrojenja u BiH i nastoji učiniti ga bržim, transparentnijim i povoljnijim za investitore. U saradnji sa nadležnim institucijama i organima radi na formulisanju prijedloga za izmjene zakonodavnog okvira u BiH sa ciljem:

  • unapređenja sistema izdavanja dozvola za izgradnju elektroenergetske i gasne infrastrukture;
  • eliminacije nedostataka i preklapanja nadležnosti u pravnim propisima;
  • stvaranja jasnih, koherentnih i preciznih procedura za izdavanje dozvola na svim nivoima vlasti;
  • stvaranja istovjetne prakse u cijeloj zemlji;
  • unapređenja kapaciteta nadležnih institucija;
  • povećanja transparentnosti postupaka; i
  • stvaranja nediskriminatornog i povoljnijeg okruženja za investiranje u sektor energije.

Pored navedenog, USAID EPA radi na razvijanju “pametnog” elektronskog vodiča putem kojeg će investitori, nakon odgovaranja na pitanja o planiranom objektu/postrojenju i lokaciji, dobiti prilagođeni spisak svih dozvola koje trebaju pribaviti. Pored toga, investitori će dobiti i informacije o nadležnim organima koje moraju kontaktirati, okvirnim vremenskim rokovima za izdavanje dozvola, kao i kratke smjernice o pribavljanju pojedinačnih dozvola. Vodič će biti dostupan svim investitorima na web portalu na kojem će investitori moći pronaći i druge korisne informacije.

Takođe, USAID EPA pruža tehničku asistenciju nadležnim organima u BiH, kako bi pronašli najbolji model implementacije Uredbe 347/2013 u pravni okvir BiH. Uredba 347/2013 predstavlja jedan od najvažnijih pravnih propisa u EU usmjeren na ubrzavanje procesa izgradnje velikih energetskih infrastrukturnih projekata (Projects of Common Interest – PCI projekti) čija izgradnja je od značaja za više zemalja članica Energeske zajednice. Tačnije, ova Uredba propisuje način identifikacije takvih projekata, osigurava njihovu ubrzanu implementaciju te definiše način raspodjele troškova između zemalja i uslove za dodjelu finansijske pomoći EU. U tom smislu, USAID EPA pruža pomoć nadležnim institucijama u razvijanju mape puta koja identifikuje sve potrebne korake i vremenske rokove za pravilnu implementaciju ove Uredbe.

Novosti

Post Not Found.