Energetski samit

Energetski samit 2015

Investitor koji želi investirati u nove energetske objekte u Bosni i Hercegovini (BiH) mora dobiti otprilike 50 različitih dozvola sa različitih nivoa vlasti. Ovako kompleksan postupak ishođenja dozvola rezultirao je investicionim vakumom u BiH, u kojem se nije desila značajnija investicija u proteklih 30 godina.

Da bi adresirao ovo pitanje, USAID je pokrenuo projekat Investiranje u sektor energije (USAID EIA) čiji je ključni zadatak da pripremi preduslove za nove investicije u iznosu od oko 1.2 milijarde dolara. U cilju obilježavanja početka projekta, USAID EIA je organizirao dvodnevni Energetski samit za preko 230 učesnika iz institucija vlasti BiH, predstavnika investitora, NVO i drugih strana zainteresiranih za BiH energetski sektor. Iako je obuhvatao plenarne sesije i tehničke radionice, sam događaj je bio radna, interaktivna konferencija na kojoj su učesnici razgovarali o trenutnoj situaciji investicionog okruženja u BiH i o koracima koji bi se trebali poduzeti da bi bio prihvatljiviji za investitore.

Učesnici su također razgovarali o otvaranju tržišta električne energije, integraciji obnovljivih izvora u mrežu, biomasi i smanjenju emisija stakleničkih gasova. Uvodne prezentacije pružile su niz pozitivnih primjera najboljih međunarodnih praksi vezanih za ove teme. Svi učesnici su saglasni da donosioci odluka i druga tijela u lancu ishođenja dozvola moraju uraditi sve što je u njihovoj moći da učine investicioni režim transparentnim i da ga oslobode od pretjerane birokratije. U suprotnom, BiH će izgubiti potencijalne investitore i status neto izvoznika zbog dotrajalih i oštećenih postrojenja.

USAID EIA je također primijetio da je izuzetno važno da mediji razumiju trenutnu situaciju u energetskom sektoru. Posebna edukacija za medije je organizovana za 27 novinara iz različitih medijskih kuća. Cilj obuke bio je da se informišu mediji o projektu i da im se pruži razumljiv pregled elektroenergetskog sektora BiH. Energetski samit privukao je značajnu medijsku pažnju i postao novi model za energetske događaje u zemlji.