Cyber sigurnost

Cyber sigurnost

Razvoj energetskog sektora podrazumijeva korištenje savremenih tehnologija i sofisticiranih tehničkih rješenja koja imaju specifičnu informatičku infrastrukturu. Obzirom na veliku važnost ovog sektora za razvoj društva, ona predstavlja jednu od kritičnih informaciono-komunikacionih infrastruktura koju je neophodno adekvatno zaštititi u okviru cyber prostora. Cyber ili kibernetički prostor predstavlja široko rasprostranjem i međusobno povezan prostor kompjutersko-digitalnim tehnologijama. Zbog ove povezanosti podložan je raznim oblicima prijetnji koji mogu imati negativan uticaj i ogromne posljedice za sigurnost energetskog sektora. Cyber sigurnost kritične infrastrukture u energetskom sektoru postaje sve važnija za sigurnost snabdijevanja, distribuciju, prenos i skladištenje energije.

Evropska direktiva EU 2016/1148 nalaže Državama članicama Evropske unije da usvoje vlastitu strategiju sigurnosti informacionih i komunikacionih sistema sa ciljem postizanja i održavanja visokog nivoa njihove sigurnosti koji, između ostalog uključuju i energetski sektor. Trenutno ova Direktiva nije prilagođena za zemlje potpisnice Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, tako da ti zahtjevi još nisu obavezni za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, uzevši u obzir opredijeljenost ka budućem članstvu u EU-u, BiH će morati usvojiti novo zakonodavstvo i uskladiti postojeće zakonodavstvo o cyber sigurnosti.

Ciljevi USAID EPA projekta

USAID EPA će u koordinaciji sa drugim međunarodnim organizacijama aktivnim u ovoj oblasti, pružati tehničku asistenciju nadležnim institucijama u BiH u razvijanju mape puta za provedbu ove direktive i ispunjavanju zahtjeva za unapređenje cyber sigurnosti u energetskom sektoru.

Novosti