Novosti

Energija za sve

Putokaz za ključne pojmove i institucije u energetskom sektoru.

EPA – Pojmovnik energija za sve.

ЕПА – Пoјмовник енергнјa за све.

Uporedi struju

Uporedistruju.ba nastoji dosegnuti do svih stanovnika Bosne i Hercegovine. Zbog toga uporedistruju.ba koristi mnoge onlajn kanale, društvene mreže, da bi se postigli željeni rezultati. Pristup oficijelnim društvenim mrežama našeg servisa možete naći na web stranici www.uporedistruju.ba te se ovim putem odričemo od odgovornosti za prikupljene informacije putem neoficijelnih stranica.

Vodič za investitore

Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH koji je izradio USAID projekat Investiranje u sektor energije, prvi je vodič ovog tipa u BiH, te investitorima pruža sve potrebne informacije o tome kako da izgrade elektranu u BiH. Vodič je pisan jednostavnim jezikom i sadrži šematske prikaze toka postupka izdavanja različitih dozvola.

Energetski samit

Energetski samit organizujemo pod pokroviteljstvom Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske i Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH.